Indberetning for Institution - Vælg blanket

Systemet indeholder følgende blanketter:

Fleksjob - refusionsanmodning - statsinstitutioner (ingen adgang til blanket)
Statsinstitutioner kan søge om refusion for en del af den lønudgift, der hidrører fra ansættelse af medarbejdere i fleksjob.

Fleksjob – refusionsanmodning – ikke-statslige institutioner »
Ikke-statslige tilskudsmodtagere kan søge om refusion for en del af den lønudgift, der hidrører fra ansættelse af medarbejdere i fleksjob.

Erklæring om gennemsnitligt årsværk »
Denne blanket anvendes af ikke-statslige tilskudsmodtagere, der ikke anvender SLS til anvisning af løn. Disse tilskudsmodtagere skal på blanketten oplyse, hvor mange årsværk, der i gennemsnit var ansat i det foregående år.

Barselsfonden - refusionsanmodning (Orlovsstart fra og med 1. januar 2009) »
Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption.

Klik på den blanket, du vil indberette på.

Ikke alle institutioner har adgang til alle blanketter. Kontakt Statens Administration hvis du ikke har adgang til en blanket, som du gerne vil indberette på, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til Statens Administration.

Statens Administration, Arsenalvej 33, 9800 Hjørring, E-mail fleksbarsel@statens-adm.dk, Tlf. 22 28 69 10